Fysioterapeuter er en integreret del af sundhedsvæsnet både i kommunen, på sygehuset og privat som hos Fysiodanmark Brønderslev Fysioterapi. Arbejdsområdet for fysioterapeuten er indenfor muskel- og knoglelidelser samt neurologiske lidelser. Derudover er sundhedsfremme også en del af fysioterapeutens virke, herunder genoptræning af hjerte-, lungelidelser og andre medicinske lidelser.

Målet er på langt sigt at bedre den fysiske funktion og hermed også påvirke smerter og symptomer i kroppen. Dette opnås bedst ved brug af øvelser, manuel terapi, undervisning og supplerende behandlinger (eks. shockbølgebehandling).

Den fysioterapeutiske undersøgelse
Hos Fysiodamark Brønderslev Fysioterapi bygger den fysioterapeutiske behandling på en grundig undersøgelse og analyse af den måde, du bevæger dig på. Du skal regne med ca. 45 min. til første undersøgelse og behandling. Det skal sikre, at der er tid til at skabe en grundig forståelse for din skade og hvordan vi kan hjælpe dig. Fremtidige opfølgende konsultationer vil være af 30 min. varighed. Den fysioterapeutiske undersøgelse er en løbende del af dit forløb hos Fysiodanmark Brønderslev Fysioterapi.

Dit mål er vores mål
Efter undersøgelsen opstiller vi et fælles mål og en plan for dit behandlingsforløb. Derved sikres, at behandlingen og planen er målrettet netop dine problemer, ressourcer og behov.

Der er typisk 5 trin i dit behandlingsforløb:

Udrede, hvad du fejler og hvorfor.
Information om din skade og plan for din behandling.
Behandling, der sigter mod at reducere/fjerne dine gener.
Genoptræning, rettet mod et niveau, der reducerer risikoen for at skaden opstår igen.
Vejledning i fysisk aktivitet og andre sundhedstiltag.
Skræddersyet genoptræning
Vores overordnede tilgang til fysioterapi har altid været baseret på aktivitet. Det betyder, at din behandling, ofte vil indeholde aktiviteter, med det formål at reducere/fjerne dine gener og forebygge at dit problem opstår igen. Aktiviteterne kan foregå både på hold og individuelt.

Fra uvaner til gode vaner
I mange genoptræningsforløb handler det om at bryde nogle uvaner og erstatte dem med vaner, der er bedre for dit helbred og din generelle sundhed.

Det kan være alt fra den måde, du sidder på, går, står eller løfter på – ja i det hele taget bevæger dig på – måske var der en grund til, at du fik din skade. Ændrer vi ikke på det, er der en stor risiko for, at din skade kommer igen – eller at du kan have svært ved at komme af med din skade.

Genoptræning adskiller sig fra almindelig fitness træning ved, at forløbet er tilpasset netop dig og din skade . Dette er kun muligt, når genoptræningen tager udgangspunkt i en grundig fysioterapeutisk undersøgelse og en løbende justering undervejs i din behandling.

Hos FysioDanmark Brønderslev Fysioterapi er vi opmærksomme på foden og den belastning som den udsættes for på daglig basis. Det er vigtigt at fodens funktion er velfungerende under bevægelse, da man ellers kan forvente at få overbelastningsskader/fejlstillinger som også potentielt kan resultere i smerter andre steder i kroppen.Your Content Goes Here

Hos FysioDanmark Brønderslev Fysioterapi er vi opmærksomme på foden og den belastning som den udsættes for på daglig basis. Det er vigtigt at fodens funktion er velfungerende under bevægelse, da man ellers kan forvente at få overbelastningsskader/fejlstillinger som også potentielt kan resultere i smerter andre steder i kroppen.Your Content Goes Here

Hos FysioDanmark Brønderslev Fysioterapi er vi opmærksomme på foden og den belastning som den udsættes for på daglig basis. Det er vigtigt at fodens funktion er velfungerende under bevægelse, da man ellers kan forvente at få overbelastningsskader/fejlstillinger som også potentielt kan resultere i smerter andre steder i kroppen.Your Content Goes Here

Hos FysioDanmark Brønderslev Fysioterapi er vi opmærksomme på foden og den belastning som den udsættes for på daglig basis. Det er vigtigt at fodens funktion er velfungerende under bevægelse, da man ellers kan forvente at få overbelastningsskader/fejlstillinger som også potentielt kan resultere i smerter andre steder i kroppen.Your Content Goes Here