Tilsynsrapport

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdende på tilsynsbesøget 26.03.2024 vurderet, at der på FysioDanmark Brønderslev er ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.