Vi har hos Fysiodanmark Brønderslev Fysioterapi stor erfaring med vederlagsfri forløb indenfor en bred vifte af diagnosegrupper. Alle vores vederlagsfri forløb indeholder 3 dele, hvoraf der forekommer individuelle hensynstagen.

forløb vederlagsfri

De 3 dele i et vederlagsfrit forløb

  1. Som opstart skal vi have en samtale om din diagnose, dine evt. funktionsbegrænsninger, dine symptomer og dine forventninger. Derudover foretages en funktionstest og der lægges en plan for den fremadrettede træning.
  2. Træningen foregår som udgangspunkt på hold, medmindre dette ikke er muligt. Der vil indgå flere elementer i træningen, se ovenfor. Fordelen ved at træne på hold er at dette giver dobbelt så lang tid til træningen som på individuel basis. Derudover er det også en god mulighed for at få et socialt netværk ifm. træningen.
  3. Som udgangspunkt gentages funktionstestene 3 gange årligt. Dette er for at vurdere hvordan det går og hvorvidt der skal ændres fokus i træningen. Testene vil typisk foregå i hold, hvor man bliver testet på skift, typisk 2-3 på en times varighed.

Generelt om vederlagsfri fysioterapi.

Ordningen om vederalgsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. i 2008 er ordningen udvidet. således at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. Se diagnoselisten i Sundhedsstyrrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi i 2008.

Vederlagsfri kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. For yderligere information henvises til Sundhedsstyrrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi.

Vores hold