Profil

Din sikkerhed som patient:

Fysiodanmark Brønderslev Fysioterapi arbejder under overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter, Danske regioner og Kommunernes Landsforening.

Fysioterapeuterne er autoriserede af Sundhedsstyrelsen og arbejder under tavshedspligt. Det betyder at oplysninger om dine helbredsforhold og øvrige personlige forhold er normalt fortrolige, og derfor omfattet tavshedspligten. Tavshedspligten gælder også overfor pårørende. Du bestemmer selv hvem der må modtage oplysninger om dine helbredsforhold. Fysioterapeuterne kan dog videregive informationer til andre sundhedspersoner, som skal fortsætte behandlingen.

Ved afslutning af behandlingen skrives der et udskrivningsbrev - en såkaldt epikrise - til din egen læge. Du kan altid sige nej til at der videregives informationer.

Klagemuligheder:

  • Vedrørende sundhedspersonernes faglige arbejde
  • Vedrørende klager over andet end sundhedsfaglige forhold
    • Region nordjylland, praksissektoren, att: sekretariat, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg Ø