Klinikken var med i pilotprojekt for IKAS (institut for kvalitet og akkreditering i sundhedsvæsenet) i 2017 og blev herigennem akkrediteret pr. 20.9.17, som en af de første fysioterapi klinikker i landet.