Vi er godkendt som leverandør til genoptræning på www.mingenoptræning.dk. Du kan nu vælge os, hvis kommunen ikke giver dig et tilbud indenfor 7 dage.